MEGHÍVÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

|  

Tisztelt Tagszervezetünk!

 
Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontja alapján a MESZ éves rendes közgyűlését

2017. május 26.-án (pénteken) 15:00 órára hívja össze.

 
 Helyszín: Budapest V. kerületi Aranytíz kultúrház (1051 Budapest, Arany János utca 10.)

 
 A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi: 
            Napirend előtti köszöntések/megemlékezések

  1. a 2016. évi szakmai beszámolók
  2. a 2017. évi szakmai terv elfogadása
  3. a tagdíj mértékének megállapítása
  4. a 2016. évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása
  5. a 2017. évi költségvetés elfogadása
  6. a felügyelőbizottság beszámolója
  7. bizottságok beszámolói
  8. sportági stratégia elfogadása
  9. alapszabály módosítási javaslat
  10. tájékoztatási napirend: Zöld Duna egyezségi ajánlat

A közgyűlésen a tagokat az alapszabály 13.§ pontja alapján jogosult és igazolt személyek tudják képviselni
Tisztelettel kérjük, hogy a képviselő személyét írásban jelentsék be az info@hunrowing.hu címre. A képviseleti jogot a közgyűlés megkezdéséig igazolni kell. Amennyiben a bejegyzett képviselő gyakorolja személyesen képviseleti jogát, úgy ennek igazolása 90 napnál nem régebbi kivonattal, vagy cégkivonattal, avagy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésével történik, utóbbi esetben a bejegyzett képviselő az adatok megküldésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben nem a képviselő jár el személyesen, úgy a kivonaton, cégkivonaton, civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésén és nyilatkozatán felül a bejegyzett képviselőtől kapott szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is mellékelni kell.
Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.
 
Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.
 
Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (2)).
 
A megismételt közgyűlés időpontja: 2017. május 26. 16:00 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az az eredeti közgyűlés napirendjével kerül megtartásra.
 
A közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján.
Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy az megváltozott, azt haladéktalanul jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).
 
Tájékoztatom továbbá a tagszervezeteket Tisztelt Képviselőit, hogy a Közgyűlésen kerül sor a szokásos megemlékezésekre, köszöntésekre és díjátadásokra.
 
Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk.
 
Budapest, 2017. május 18.
 
Sportbaráti üdvözlettel:
 
dr. Bényi Szabolcs
elnök
Magyar Evezős Szövetség 

CsatolmányMéret
meghívó306.35 KB
Előterjesztések a Magyar Evezős Szövetség Közgyűlése részére 2017.05.26.525.43 KB
Felnőtt és U23-as felkészülési terv 2017 1.13 MB
UP felkészülési terv 20171003.69 KB
SPORT XXI program 2017265.7 KB
Előterjesztés _tagdíj mértéke 2017.485.24 KB
2016. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet203.07 KB
2017_költségvetés_közgyűlésre_végleges.xls61 KB
Edzőbizottság beszámoló 2016. évi tevékenység.pdf251.19 KB
Etikai és fegyelmi bizottság beszámoló 2016. évi tevékenységről104.95 KB
Felügyelő bizottság éves jelentése396.09 KB
Az Igazolási és nyilvántartási bizottság beszámoló 2016. évi tevékenységről178.13 KB
Hagyományörző Bizottság beszámoló 2016. évi tevékenységről194.94 KB
Marketing bizottság beszámoló 2016. évi tevékenységről179.96 KB
Orvosi és antidopping bizottság beszámoló 2016. évi tevékenységről.pdf456.98 KB
Para bizottsági beszámoló 2016. évi tevékenységről 279.7 KB
Rekreációs Bizottság beszámoló a 2016. évi tevékenységről358.8 KB
Utánpótlás Bizottság beszámoló 2016. évi tevékenységről2.81 MB
Versenybíró bizottság beszámoló 2016. évi tevékenységről502.51 KB
Versenytechnikai Bizottság beszámoló 2016. évi tevékenységről506.62 KB
Versenyzői Bizottság beszámoló 2016.01.01. - 2017.04.26.379.73 KB
alapszabály módostási javaslat 2017. május863.27 KB
Egyezségi ajánlat_Zöld Duna Kft. vs. MESZ 2017.05.09.301.71 KB
Az evezős sport stratégiai fejlesztési koncepciója tájékoztatási napirend2.43 MB