Hagyományok

2002 júliusában a februárban elhunyt Somkuti Ilona hagyatékának átvételével csírájában de facto létrejött az Evezős Szövetség gyűjteménye. Az Elnökség 2005. december 21-i ülésén határozatot hozott a Magyar Evezős Szövetség Gyűjteménye létrehozásáról, ami de jure is azt jelenti, hogy a Gyűjteménybe kerülő tárgyak, dokumentumok a MESZ tulajdonát képezik.
Mindemellett 2005. október 17-én Bohnné Rakitay Zsuzsa, Kammermayer Oszkár, Kisfaludi Júlia, Ribáryné Pál Katalin, Szántóné dr. Domonkos Anna, Wagner Mihály és Zsitnik Béla – a MESZ felkérésére – megalakították a Hagyományőrző Bizottságot. Célunk, hogy patinás sportágunk múltjának szeretetét, ismeretét, hagyományaink felkutatásának, felélesztésének fontosságát széles körben terjesszük; a tárgyi és szellemi emlékek megóvására, gyűjtésére inspiráljuk egykori és jelenlegi sportolóinkat. Ennek egyik eszköze ez a Sporttörténeti rovat is a Szövetség honlapján.
Kérjük a sporttársakat, hogy ha birtokában vannak bármilyen, a magyar evezős sportot érintő tárgynak, dokumentumnak, nyomtatványnak, hang- vagy képfelvételnek, vagy egykori sportolók, edzők, sportvezetők elérhetőségével (cím, telefonszám) segítségünkre tudnak lenni, jelezzék ezt számunkra. Örömmel vesszük azt is, ha valaki szeretne bekapcsolódni a Hagyományőrző Bizottság munkájába.

Kisfaludi Júlia
2009. november 9.

A Hagyományőrző Bizottság idén is emlékezteti a mai és egykori versenyzőket, klubvezetőket és mindazokat, akit sportágunk története érdekel, hogy 2016-ban milyen kiemelkedő, jeles vagy éppen érdekes eseménynek ünnepeljük, ünnepelhetjük az évfordulóját. A csatolt dokumentum az első negyedév eseményeit gyűjtötte össze.

 Bedő Albertet, a Magyar Evezős Szövetség első elnökét bemutató írásnak kettős aktualitása van. Egyrészt 120 évvel ez előtt, 1893-ban éppen a március 12-diki közgyűlésen alakult meg hivatalosan szövetségünk, melynek első elnökévé választották. Másrészt most tisztújító közgyűlés előtt állunk, nem érdektelen tehát megismerkedni az első választott MESZ-vezetővel.

150 évvel ez előtt alakult meg a Buda-Pesti Hajós Egylet, sportágunk korai történetének jellegzetes alakulata. Hivatalos születésnapja 1861. április 20., alapítása – nem is titkoltan – egyfajta tüntetés, demonstráció volt az 1860. április 7-én elhunyt gróf Széchenyi István emlékére, a neve által fémjelzett politika tiszteletére. Az egylet alapszabálya kimondja, hogy az egylet egy hajója mindenkor a gróf nevét kell, viselje.

In memoriam Munteán László (1935. 11. 30. - 1983. 05. 03.)
 
Versenyevezős, sebész egyetemi magántanár -- Aki nem csak a műtőasztalon mentett életet...!

2009 augusztusában páratlan kinccsel gazdagodott Gyűjteményünk! Birly István: Csolnak-út Rotterdamtól Pestig című, 1863-ban a Landerer és Heckenastnál nyomtatott könyve sporttörténeti jelentőségű, mint ahogy a benne leírt evezősút maga is.

A zászló köztudottan - szimbólum! "Meghatározott színű, esetleg ábrával díszített, nyélhez erősített, szabályos alakú kelmedarab mint valamely közösség jelképe vagy jelzésre használt tárgy" (Értelmező szótár). Épületek, közterek ünnepi "öltözékének" része. Az élet minden területén - s így a sportban is.

Rákóczi serleg

Immáron hetedik éve, hogy a MESZ tavaszi közgyűlésén az éves pontversenyben győztes klub képviselője egy hatalmas ezüstserleget vehet át. Igaz, csak egy fényképfelvétel erejéig, s haza, a klubba csak a serlegről készült keretezett fotót viheti. Ily' módon nem sokan vehették kézbe ezt a kincset, kevesen tudhatják, valójában mit mesél múltunkról.

1. kép

Gyűjteményünk ismét Kammermayer Oszkár jóvoltából páratlan értékkel gyarapodott!

Az egymástól elszakadt egykori barátok, csapattársak egymást keresésének lehetősége; a családi fotóalbumok lapjai közül fölbukkanó képek közkinccsé tételének fóruma. A Hagyományőrző Bizottság először kapott fenti tartalmú levelet, s a kérésnek örömmel teszünk eleget. A Székesfehérváron élő Csikós József Miklós küldte el az Evezős Gyűjtemény számára az alábbi két fotót, abban a nem titkolt reményben, hogy közzétételük segítségével kapcsolatot talál azokhoz a társakhoz, akikről már nem tud.